Svenskt Trä Logo

Tvärspänd plattbro – vägbro samt gång- och cykelbro

Plattbro och T-balksbroar, Alingsås

Publicerad 2007-12-04

Uppdaterad 2019-11-06

Plattbro och T-balksbroar, Alingsås
2D-ritning

Förklaring

A. Tvärspänd plattbro – vägbro

 1. Platta av limträbalkar,
  höjd 585.
 2. Spännstag, Dywidag, diameter 20.
 3. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 4. Täckplåt längs kantregel.
 5. Spikregel.
 6. Panel.
 7. Droppbleck mellan stolpar.
 8. Räckesstolpe.
 9. Toppföljare.
 10. Spjälgrind.
 11. Navföljare.

B. Gång- och cykelbro

 1. Stående limträbalkar 215x765.
 2. Broplatta av liggande limträbalkar 215x1700.
 3. Tvärbalk, 115x405.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Täckplåt längs kantregel.
 6. Spikregel.
 7. Panel.
 8. Räckesstolpe.
 9. Gängstång.
 10. Toppföljare.
 11. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Förutsättningar

Stadsdelen Stadsskogen i Alingsås ska rymmer många bostäder. Nya broar såväl gång- och cykelbro som vägbro byggdes år 2006. Design och färgval anpassades till denkommande bebyggelsen.

Vägbron har en tvärspänd broplatta, med fri bredd 7,5  m. Två gång- och cykelbroar med fri bredd 2,5 m byggdes också, en på var sida om vägbron. Vägbron har längd 25,6 m och gång- och cykelbroarnas längd är 30,5 m. Broarna har två spann med ett mittstöd med balk och pelare av trä. Broarna ligger i en svag kurva, radie 300 m för vägbron och 293 m för gång- och cykelbroarna. De har tätskikt och en asfaltbeläggning samt är beräknade för laster enligt normen BRO 2004. Teknisk livslängd för broarna antas vara 80 år.

Plattbro och T-balksbro, Alingsås
Bild 1. Plattbro och T-balksbro, Alingsås. Foto: Moelven Töreboda AB. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Broplatta, balkar, stolpar, räckesstolpar och toppföljare: limträ, i hållfasthetsklass L40 (motsvarar gällande GL30c).

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Övrigt virke till bland annat räcke: konstruktionsvirke, gran, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbrädor, gran, sort G4–2 eller bättre.

Ståldetaljer och fästdon: varmförzinkat stål.

Tätskikt: isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling har skett före montering där så är möjligt, framförallt av ändträytor, med penetrerande grundolja, enligt färgtillverkarens dokumenterade anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Konstruktivt träskydd syftar till att hålla trä torrt.

Broplatta: har på ovansidan ett skyddande tätskikt samt asfaltbeläggning, träpanel längs kanter och på de yttre balkarnas utsidor på gång- och cykelbro. Avvattning över täckplåt vid kant.

Toppföljare: lutande översida, minst 1:3 (18°), för att underlätta vattenavrinning.

Plattbro. Exempel på utförande med träkant och kantplåt som samtidigt utgör dropbleck
Bild 2. Exempel på utförande med träkant och kantplåt som samtidigt utgör dropbleck. Plåt som gjuts in eller gafflas in bör vara av rostfritt stål. Foto: Torbjörn Osterling.

Plattbro, kantträ.
Bild 3. Kantträ. Foto: Torbjörn Osterling.

Plattbro. Gång och cykelbro. Tyresö 2017
Bild 4. Gång och cykelbro. Tyresö 2017. Foto: Torbjörn Osterling.

PLattbro. Det är olämpligt att dra ner plåt i mark om den inte är av rostfritt stål
Bild 5. Det är olämpligt att dra ner plåt i mark om den inte är av rostfritt stål.
Foto: Torbjörn Osterling.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok