Tvärspänd plattbro - vägbro samt gång- och cykelbro

Plattbro och T-balksbroar, Alingsås

2D-ritning

Förutsättningar

Den nya stadsdelen Stadsskogen i Alingsås ska rymma många nya bostäder. Nya broar såväl gång- och cykelbro som vägbro byggdes 2006. Design och färgval anpassades till den kommande bebyggelsen.

Vägbron är en tvärspänd broplatta, med fri bredd 7,5 m. Två gång- och cykelbroar med fri bredd 2,5 m byggdes också, en på var sida om vägbron. Vägbrons längd är 25,6 m och gång- och cykelbroarnas längd 30,5 m. Broarna har två spann med ett mittstöd med balk och pelare av trä. Broarna ligger i en svag kurva, radie 300 m för vägbron och 293 m för gång- och cykelbroarna. De har tätskikt och en asfaltbeläggning, och är beräknade för laster enligt BRO 2004. Teknisk livslängd för broarna är 80 år.

Plattbro och T-balksbro
Bild 1. Foto: Moelven Töreboda AB.

Material

Platta, balkar, stolpar, räckesstolpar och toppföljare: Limträ, i hållfasthetsklass L40, gran.

Spännstag: Dywidag-stång, sprutförzinkat stål.

Övrigt virke till bland annat räcke: Konstruktionsvirke, gran, i erforderlig hållfasthetsklass.

Panel: Panelbräder, gran, kvalitetsklass lägst G4-0/G4-1.

Ståldetaljer och skruvar: Varmförzinkat stål.

Tätskikt: Isoleringsmatta, svetsbar polymermodifierad bitumenmatta.

Ytbehandling

Ytbehandling sker före montage där så är möjligt, framförallt på ändträytor med penetrerande grundolja. Följ tillverkarens anvisningar.

Konstruktivt träskydd

Det konstruktiva träskyddet syftar till att hålla träet torrt.

Platta: Skyddas på ovansidan av tätskikt och asfaltbeläggning, och längs kanterna av träpanel, även de yttre balkarnas utsidor för gång- och cykelbroarna. Avvattning av bron över täckplåt vid kanten.

Toppföljare: Lutande översida, minst 1:3 (18°), för att regnvattnet snabbt ska rinna av.

Ingående material

A Tvärspänd plattbro - vägbro

 1. Platta av limträbalkar, höjd 585 mm.
 2. Spännstag, Dywidag, diameter 20 mm.
 3. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 4. Kantlist.
 5. Spikregel.
 6. Panel.
 7. Täckplåt.
 8. Räckesstolpe.
 9. Toppföljare.
 10. Spjälgrind.
 11. Navföljare.

B Gång- och cykelbro

 1. Stående limträbalkar 215x765 mm.
 2. Broplatta av liggande limträbalkar 215x1700 mm.
 3. Tvärbalk, 115x405 mm.
 4. Tätskikt och asfaltbeläggning.
 5. Kantlist.
 6. Spikregel.
 7. Panel.
 8. Räckesstolpe.
 9. Gängstång.
 10. Toppföljare.
 11. Spjälgrind.
Ladda ned CAD-ritning

Publicerad 2007-12-04

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan