Svenskt Trä Logo

Klimatskärm

Publicerad 2017-01-17

Takets klimatskärm med sin värmeisolering placeras ofta med fördel ovanpå primärbalkar av limträ för att göra dessa synliga.

Limträ som primärbärverk i tak kombineras ofta med något av följande principiella konstruktionsexempel:

  • Enkla takbalkar av limträ. Takåsar av limträ med mellanliggande isolering. Papp- eller plåttäckning.
  • Nockbalk av limträ. Taktäckning på enkla takbalkar av limträ med mellanliggande isolering.
  • Enkla takbalkar av limträ. Armerade träullselement. Extra isolering av cellplast. Papp- eller plåttäckning.
  • Enkla takbalkar av limträ. Högprofilerad plåt. Isolering av till exempel hårda mineralullsskivor. Papp- eller plåttäckning.
  • Takstolar av limträ. Takpannor på underlagsspont, med eller utan isolering och invändig beklädnad.

Principutförande av en klimatskärm i tak
Figur 34
Principutförande av en klimatskärm i tak med bärande, armerade träullselement ovanpå takbalkar av limträ.

Principutförande av en klimatskärm i tak med isolering på bärande profilplåt.
Figur 35
Principutförande av en klimatskärm i tak med isolering på bärande profilplåt.

Principutförande av takstolar av limträbalk
Figur 36
Principutförande av takstolar av limträbalk med isolering och underlagsspont för takpannor.

Principutförande av en klimatskärm i tak med isolering mellan takåsar ovanpå synliga limträbalkar.
Figur 37
Principutförande av en klimatskärm i tak med isolering mellan takåsar ovanpå synliga limträbalkar.
Observera vikten av korrekt utförande av olika detaljer, som till exempel luftning.

Principutförande nockbalk av limträ, profilplåt på underlagsspont, isolering mellan takbalkar av limträ.
Figur 38
Principutförande nockbalk av limträ, profilplåt på underlagsspont, isolering mellan takbalkar av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok