Svenskt Trä Logo

Sammansatta system

Publicerad 2017-01-18

Kombinationer av olika statiska system erbjuder ofta fina lösningar. Önskemål om rikligt dagsljus i en lokal kan tillgodoses med en sågtakskonstruktion bestående av treledstakstolar som läggs upp på kontinuerliga avväxlingsbalkar.

Besvärliga grundförhållanden kan bemästras genom att upplagsreaktionerna koncentreras till ett fåtal punkter som grundförstärks. I de kombinerade bågbalkstommarna i de två mellersta figurerna förs huvuddelen av taklasten ner i bågarnas anfang.

 

Sammansatt system av bågar och pelare
Sammansatt system av bågar och pelare


Bågbalkstomme
Bågbalkstomme


Bågbalkstomme med hängbågar
Bågbalkstomme med hängbågar


Sammansatt system
Sammansatt system av hängtak och dragband av stål

Figur 52 Sammansatta system

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok