Svenskt Trä Logo

8.2.4 Montage av pendelpelare av limträ mot grundkonstruktion

Publicerad 2018-08-23

Limträpelaren placeras direkt mot en grundplint eller grundsula av betong, som ofta försetts med ingjutna beslag för att fixera limträpelaren på rätt plats samt för att hålla fast limträpelaren för de laster som den kan utsättas för.

Nedåtriktade vertikallaster tas om hand med direkt anliggning mot grunden medan horisontella och uppåtriktade laster tas om hand av det beslag som sitter i grundkonstruktionen. Här är det fästdonen som överför lasten från limträpelaren till beslaget.

Oftast utgörs beslaget av spikningsplåtar som antingen är ingjutna i grunden eller som är avsedda att svetsas till en i grundkonstruktionen ingjuten stålplåt.

Lättast att få beslaget på rätt plats är alternativet med svetsning. Då kan man göra utsättningen när gjutningarna är klara och det är lätt att markera beslagens läge. Det finns dock ingen chans till justering av limträpelaren i sidled efter det att beslaget är monterat.

Fästdonen kan vara ankarspik, ankarskruv eller sexkantig träskruv beroende på vad ansvarig byggnadskonstruktör valt. Börja med fästdonen i beslagens ytterkanter och fyll sedan på in mot mitten.

Laskar av stålplåt vid pelarfot – pendelpelare av limträ.
Figur 8.14 Laskar av stålplåt vid pelarfot – pendelpelare av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok