Svenskt Trä Logo

11.5 Dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen och skjuvspänningar

Publicerad 2017-01-19

Dimensioneringsvillkoret för samtidigt verkande dragspänning vinkelrätt mot fiberriktningen och skjuvspänning är:

11.27    \(\frac{{{\tau _\rm d}}}{{{f_{\rm v,d}}}} + \frac{{{\sigma _{\rm t,90,d}}}}{{{k_{\rm dis}} \cdot {k_{\rm vol}} \cdot {f_{\rm t,90,d}}}} \le 1\)

τd är dimensioneringsvärdet för skjuvspänningen.
σt,90,d är dimensioneringsvärdet för dragspänningen vinkelrätt mot fiberriktningen.
ft,90,d är dimensioneringsvärdet för draghållfastheten vinkelrätt mot fiberriktningen.
fv,d är dimensioneringsvärdet för skjuvhållfastheten
kdiskvol är förklarade i avsnitt Snedsågade balkar, krökta balkar och bumerangbalkar.


För vissa lastförhållanden är en stor del av bågen påverkad av ett positivt böjmoment, som förorsakar dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen. Dessa spänningar är ändå förhållandevis små för en stor del av bågen. Därför rekommenderas enligt de australiensiska byggbestämmelserna AS 1720.1 1997, att endast den volym av limträbågen där dragspänningarna vinkelrätt mot fiberriktningen överstiger 80 procent av dessa spänningars maximala värde beaktas vid beräkning av kvol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok