Svenskt Trä Logo

14.1 Förband och anslutningar - översikt

Publicerad 2017-01-19

I en byggnad ingår ett stort antal olika sorters förband och anslutningsdetaljer. Figur 14.1 visar sju olika typer av förband som behövs i en enkel stomme av balkar och pelare.

Varje förbandstyp kan dimensioneras på många olika sätt. Den tekniska utvecklingen bidrar till att nya lösningar på infästningsdetaljer tillkommer. I det följande beskrivs de olika förbandstyperna kortfattat, var och en med en allmän beskrivning av hur förbandet ska dimensioneras. Detaljerade dimensioneringsexempel finns i Dimensionering av limträkonstruktioner.

Standardiserade förbandsdelar, plåtar och fästdon som är lagervara är i allmänhet att föredra från ekonomisk synpunkt. För limträkonstruktioner behövs ibland så stora förbandsdelar att de inte finns i lager utan måste specialbeställas, vilket kan bli mycket dyrare än att använda sig av standardprodukter.


Figur 14.1
Typiska förband i en stomme av balkar och pelare.
1. Pelarfot.
2. Pelar-balkanslutning.
3. Balk-balkanslutning.
4. Pelartopp.
5. Balkskarv eller nockskarv.
6. Dragbandsinfästning.
7. Vindförband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan