Svenskt Trä Logo

Bågbroar

Publicerad 2017-01-17

Bågbroar utformas normalt med dubbla bågar med körbanan under, mellan eller ovanför bågarna, se figur 3.25. Bågarna stagas i sidled med fackverk eller ramar. Tillsammans med brodäcket överför dessa konstruktionsdelar också vindlaster och andra horisontella laster som konstruktionen utsätts för.

För att underlätta tillverkning och transport utformas bågarna ofta som treledsbågar, särskilt om spännvidden överstiger 20 m. Treledsbågen har också fördelen att vara statiskt bestämd och att den kan tolerera relativt stora förskjutningar i grunden. Om tvåledsbågen av andra orsaker är mera lämplig, kan momentstyva förband utföras på byggarbetsplatsen.

Bågbroar med körbana under, mellan eller ovanför bågarna.
Figur 3.25
Bågbroar med körbana under, mellan eller ovanför bågarna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan