Svenskt Trä Logo

16.7 Brandmotstånd hos infästningsdetaljer och förband - några generella lösningar

Publicerad 2017-03-17

Limträelement har utomordentligt goda brandegenskaper, men förbindningar och anslutningar av stål kan vara svaga punkter som ofta behöver brandskyddas för att konstruktionen som helhet ska uppfylla avsedd brandteknisk klass.

Branddelen av Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2) innehåller regler för att beräkna bärförmågan hos både skyddade och oskyddade spik- och skruvförband vid brandpåverkan, men nyanserade metoder saknas för närvarande. Nedanstående lösningar baseras främst på tyska erfarenheter (Kordina et al). Angivna lösningars respektive brandmotstånd måste verifieras från fall till fall gällande dimensioner och mått.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan