Svenskt Trä Logo

1.4 Limträelement - mått och form

Publicerad 2017-05-06

Limträteknologin ger möjlighet att variera konstruktionselementens tvärsnittsform, geometri och storlek. 

Begränsningarna tillkommer av praktiska skäl som produktionshallens storlek, tillverkningsutrustningens kapacitet och transportmöjligheterna med mera. Några av dessa begränsande faktorer kommenteras nedan.

Rektangulära tvärsnitt förekommer oftast, men också andra tvärsnitt kan tillverkas som I-, T- och L-tvärsnitt, ihåliga tvärsnitt eller kombinationer av rektangulära tvärsnitt som limmas ihop, se figur 1.11.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok