Svenskt Trä Logo

1.4.1 Produktionsstandard - lagersortiment

Publicerad 2017-01-16

Raka limträkomponenter med rektangulärt tvärsnitt tillverkas normalt av 45 mm tjocka lameller av gran i bredder som motsvarar sågverkens standardsortiment. Efter att sidorna hyvlats är standardbredderna 90, 115, 140, 165, 190 och 215 mm. De exakta måtten beror på om sidorna är både hyvlade och putsade eller endast hyvlade, varvid enstaka ohyvlade partier av sidorna accepteras.

Tabell 1.5 visar lagersortimentet enligt den etablerade branschstandarden, med tvärsnittsmått b × h och i längder upp till 12 m. Måtten gäller för limträ i utseendeklassen Renhyvlade, ej lagade ytor (se avsnitt 1.5.3) vid referensfuktkvoten 12 %.

Observera att angivna mått är nominella och gäller vid en referensfuktkvot av 12 % och för utseendeklass Renhyvlade, ej lagade ytor.

Andra mått och dimensioner kan förekomma. Andra dimensioner kan beställas (för rakt limträ är höjdmåttet en multipel av 45 mm).

Den vanligaste tvärsnittsformen för limträ är rektangulär. Här visas exempel på andra tvärsnittsformer.
Figur 1.11
Den vanligaste tvärsnittsformen för limträ är rektangulär. Här visas exempel på andra tvärsnittsformer.

Limträtvärsnitt för raka element
Lagring av limträprodukter.

Tabell 1.5 Limträtvärsnitt för raka element. De nominella måtten gäller för utseendeklass Renhyvlade, ej lagade ytor. Lagersortiment. Limtyp I. Fyra hyvlade sidor.

GL28c
b × h
(mm)

GL30c
b × h
(mm)

GL30h
b × h
(mm)

42 × 180   90 × 180 90 × 90
     × 225        × 225 115 × 115
     × 270        × 270 140 × 135
56 × 225        × 315        × 140
     × 270        × 360 160 × 160
66 × 270        × 405 165 × 165
     × 315        × 450  
  115 × 180  
         × 225  
         × 270  
         × 315  
         × 360  
         × 405  
         × 450  
         × 495  
         × 630  
  140 × 225  
         × 270  
         × 315  
         × 360  
         × 405  

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan