Svenskt Trä Logo

5.3 Principer för stagning av konstruktioner

Publicerad 2021-11-02

För en byggnads totalstabilitet krävs det vanligtvis fyra olika stagande delar, se figur 5.5.

Stagande konstruktionsdelar för en byggnad.

Figur 5.5 Stagande konstruktionsdelar för en byggnad.

  • Stagning i långsidorna (A).
  • Stagning i takets tvärriktning (B).
  • Stagning i gavelväggarna (C).
  • Stagning i takets längdriktning (D).

Stagningen har tre uppgifter för stabilisering av konstruktionen:

  • Överföra laster.
  • Begränsa deformationer i sidled.
  • Förbättra bärförmåga med beaktande av knäckning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok