Svenskt Trä Logo

5.3.1 Överföring av horisontallaster

Publicerad 2021-11-02

Horisontella laster kan verka i alla riktningar i ett plan. Det är därför alltid viktigt att konstruktionsdelarna tillsammans med förbanden säkerställer att alla typer av horisontalkrafter överförs till grundkonstruktionen.

Horisontella laster vinkelrätt mot gavelväggarna

Överföring av vindlast mot byggnadens gavlar kan exemplifieras och delas upp enligt följande, se figur 5.6, sidan 74.

  • Vindtrycket belastar gavelväggens stolpar som fungerar som fritt upplagda balkar i Två lika stora horisontella stöd- reaktioner uppstår, den ena vid stolpens fot och den andra vid stolpens topp.
  • Vindtrycket överförs via underlagstaket till takstolarna och vidare till ett horisontalt fackverk eller enbart tvärstagning.
  • Takets tvärstagning belastas av de krafter som överförs av under- lagstaket och stöds av de båda sidoväggarnas
  • Sidoväggarnas stagning fungerar som en styv skiva och överför stödreaktionerna från takfackverket till

Takåsarna kan fungera som det horisontella fackverkets tryckta strävor men det är ofta bättre att dimensionera fackverket med egna trycksträvor så att alla dessa ligger i samma plan och excentricitet undviks.

Princip för byggnad med plant tak med lastöverföring. Vindlast mot gavelvägg.

Figur 5.6 Princip för byggnad med plant tak med lastöverföring. Vindlast mot gavelvägg.

Horisontella laster vinkelrätt mot långsidorna

Vindlasten vinkelrätt mot sidoväggarna överförs i princip på motsvarande sätt som för vindlast mot gavelvägg, se figur 5.7. För mindre byggnader ger innertakskiva tillsammans med yttertak tillräcklig stabilitet för att kunna överföra lasten till stabiliserande gavelväggar. För större byggnader behövs kompletterande stabiliserande system i form av dragband eller trästrävor för att kunna överföra laster till stabiliserande gavelväggar. Därtill ska stolparna eller väggreglar i en sådan konstruktion stagas tillfälligt i båda riktningarna tills hela byggnaden är färdigmonterad. Takåsar eller kortlingar används ofta som tryckta stänger (stagning i längdriktning) för att föra laster till parallellfackverk och infästningspunkt för dragband.

Princip för lastöverföring vid vind mot långsida

Figur 5.7 Princip för lastöverföring vid vind mot långsida.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok