Svenskt Trä Logo

5.4.2 Lokal stabilitet för tryckta bärverksdelar

Publicerad 2021-11-02

Vid dimensionering av överramar bör den initiala utböjningen i takets plan mellan avstyvningar vara mindre än a ⁄ 300 för massivt trä. För limträ och fanerträ bör den vara mindre än a ⁄ 500.

Överramen betraktas som en balk på fjädrande stöd, se figur 5.12.

De inre stöden, sidostöden, bör ha en minsta fjäderkonstant C enligt:

\(C_{\min}=k_{\mathrm{s}}\displaystyle \cdot\frac{N_{\mathrm{d}}}{\mathrm{a}}\)

där:

ks
är korrektionsfaktor.

Nd
är medelvärdet på dimensionerande tryckkraft i överramen.

a
är avståndet mellan infästningspunkterna.

Den stabiliserande kraften, Fd, för varje läkt eller avstyvningsregel bör för massivt trä sättas till:

\(F_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{N_{\mathrm{d}}}{k_{\mathrm{f},1}}\)

och för limträ samt fanerträ:

\(F_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{N_{\mathrm{d}}}{k_{\mathrm{f},2}}\)

där:

kf,1
är korrektionsfaktor för massivt trä.

kf,2
är korrektionsfaktor för limträ och fanerträ.

Nd
är medelvärdet av den dimensionerande tryckkraften i bärverksdelen.

Värden på faktorerna, ks, kf,1, kf,2 och kf,3 beror på utförande, spännvidd etcetera. I Sverige rekommenderade värden på faktorer ges i tabell 5.1.

Nd för en balk bestäms enligt SS-EN 1995-1-1 som:

\(N_{\mathrm{d}}=(1-k_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}})\displaystyle \cdot\frac{M_{\mathrm{d}}}{h}\)

där:

Md
är största dimensionerande moment i överramen.

h
är överramens höjd.

kcrit
är en faktor som beaktar reduktion av böjhållfastheten vid knäckning.

Reduktionen kcrit beräknas enligt följande:

\(k_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}}=1\text{ för } \lambda_{\mathrm{rel,m}}\leq 0,75\mathrm{}_{\mathrm{}}\)

\(k_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}}=1,56-0,75\lambda_{\mathrm{rel,m}}\text{ för } 0,75<\lambda_{\mathrm{rel,m}}\leq 1,4\)

\(k_{\mathrm{c}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{t}}=\displaystyle \frac{1}{\lambda_{\mathrm{r}\mathrm{el},\mathrm{m}}^{2}}\text{ för } \lambda_{\mathrm{rel,m}}>1,4\)

Faktorn kcrit får sättas till 1,0 för överram där den tryckta kanten är uppstyvad i tvärled längs hela sin längd och vridning är förhindrad vid upplag. Värdet på relativa slankhetstalet, λrel,m, vid böjning bestäms enligt SS-EN 1995-1-1 avsnitt 6.3.3.

Exempel på takstols överram betraktad som balk på fjädrande stöd.

Figur 5.12 Exempel på takstols överram betraktad som balk på fjädrande stöd.

Tabell 5.1 Rekommenderade värden för korrektionsfaktorer.

Faktor Rekommenderat värde
ks 4
kf,1 50
kf,2 80
kf,3 30

Källa: SS-EN 1995-1-1:2004, 9.2.5.3.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan