Svenskt Trä Logo

Detaljlösningar

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Byggnadtekniska detaljer är viktiga för träbyggnaders brandsäkerhet. 

Träkonstruktioner har ett förutsägbart brandtekniskt beteende, men konstruktionsdetaljer måste utformas noggrant för att kunna säkerställa byggnadens brandsäkerhet.

Brandstopp måste installeras i hålrum för att hindra att dolda bränder sprids mellan brandceller. Konstruktioner utan hålrum (till exempel fullisolerade) rekommenderas i första hand. Genomföringar såsom ventilationskanaler, rör och ledningar får inte försämra brandmotståndet. Brandstopp i ventilerade konstruktioner, såsom ytterbeklädnad och takfot, måste ofta tillåta ventilering.

Takfoten bör förhindra brandspridning till vinden. Takfotskonstruktioner och ventilationsöppningar måste utformas så att de klarar utvändig brandpåverkan.

Två oberoende utrymningstrappor bidrar till att rädda liv i alla byggnader och rekommenderas därför, men är inte krav i flertalet byggnormer till exempel BBR. En enda trappa i flervåningshus rekommenderas endast om andra brandskyddsåtgärder vidtas, till exempel installation av sprinkler.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan