Svenskt Trä Logo

Brandskydd

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-10-16

Förbränning av trä kan hämmas på kemisk väg med så kallade brandskyddsmedel. Medlen påverkar egenskaper som tid till antändning, flamspridning samt värme- och rökutveckling.

Brandskyddsmedel har betydelse främst för det tidiga brandförloppet, det vill säga tiden fram till övertändning av till exempel ett rum. Tiden till övertändning kan på så sätt förlängas. I vissa fall kan övertändning helt förhindras. Brandskyddsmedel kan tillsättas genom impregnering eller bestrykning med till exempel en färg. De vanligaste brandskyddsfärgerna sväller upp vid brand och isolerar därmed träytan. Impregnering ger ofta ett mer varaktigt och tåligt skydd.

Det är relativt lätt att brandskyddsbehandla trä. Andra egenskaper hos trä kan dock påverkas negativt: fuktupptagning, korrosion på metaller, målningsbarhet och limbarhet, utseende, färg samt hållfasthet.

Brandskyddsmedel

Traditionella brandskyddsmedel är oorganiska, vattenlösliga salter, till exempel fosfater, borater och sulfater. De bör därför inte användas utomhus eller i fuktiga miljöer.

Obehandlat trä uppfyller kraven för ytskikt klass D-s2,d0. Med en impregnering eller ytbehandling kan ytskikt klass C-s2,d0 eller B-s1,d0 uppnås. Produkter som uppfyller kraven kan CE-märkas.
Brandskyddat trä kan ha olika fuktbeständighet och indelas därför i bruksklasser, till exempel inomhus och utomhus. Se Brandskyddat trä.

Beständighet hos brandskyddat trä

Det är relativt lätt att uppnå högsta ytskiktsklass för trämaterial till exempel genom impregnering med brandskyddsmedel. Svårigheten är att samtidigt bibehålla övriga goda egenskaper hos trä. Det behövs generellt sett stora tillsatsmängder, ofta 10-20 viktsprocent, för att uppnå tillräckligt brandskydd, vilket bidrar till att övriga egenskaper kan påverkas. Tillsatserna är ofta vattenlösliga och hygroskopiska och har därför en tendens att ta upp fukt och att migrera vid varierande luftfuktigheter. Detta kan ge höga fuktkvoter i brandskyddat trä och saltutfällningar på träytan. Inomhus är detta främst ett estetiskt problem, men utomhus kan brandskyddseffekten försvinna genom att brandskyddsmedlet lakas ur. Mer information om brandskyddat trä och dess beständighet finns på länken Brandskyddat trä.

Brandskyddat trä rekommenderas i första hand för inomhusbruk. För utomhusbruk krävs i allmänhet att den brandskyddade träpanelen är ytbehandlad med både grund- och toppfärg.

Det finns även färger och lacker som kan ge hög ytskiktsklass. De kan dock vara mindre nötningståliga än vanliga färger och är därför mest lämpliga att använda i till exempel innertak. Brandskyddat trä rekommenderas i första hand för inomhusbruk, det vill säga i bruksklass I. För utomhusbruk krävs i allmänhet att den brandskyddade träpanelen är ytbehandlad med både grund- och toppfärg.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan