Svenskt Trä Logo

Flerskikts massivträskivor - Krav för utseendesortering Utseendeklass A enligt EN 13017-1

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-20

Skivor tillverkade av barrträ.

 

Särdrag

Utseendeklass A

Limning Inga öppna limfogar får förekomma
Blandning av träslag Ej tillåtet
Jämnhet i färg och struktur Jämn färg och struktur
Struktur Grov yta är tillåten
Kvistar Fastvuxen rötfri kvist. Kvistdiameter: gran ≤ 40 mm; furu och lärk ≤ 60 mm och enstaka svartkvistar tillåtna
Plugg Naturpluggar är tillåtna
Kådlåpor Enstaka kådlåpor ≤ 3x40 mm tillåtna
Lagade kådlåpor Tillåtna
Barkdrag Ej tillåtet
Sprickor Enstaka ytsprickor tillåtet
Märg Här och var, max 400 mm i längd tillåtet
Tryckved Här och var tillåtet
Insektsangrepp Ej tillåtet
Missfärgning Ej tillåtet
Röta Ej tillåtet
Splintved Tillåtet i furu. För lärk tillåts smala stråk motsvarande 20 % av strimlans bredd
Limfogens tjocklek Max 0,2 mm
Ytans bearbetning Enstaka små fel tillåtna
Skivans kanter (vankant och urslag) Enstaka små fel tillåtna
Strimlas bredd ≥ 60 mm, gäller inte strimla vid skivkant
Strimlas kanter Parallella
Ändskarvning av strimlor Ej tillåtet

Förklaringar

Svartkvistar: Kvist med röta eller död kvist med svart missfärgning.
Naturplugg: Plugg tillverkad av en gren med hela årsringar i ytan.
Barkdrag: Bark innesluten i ved, oftast inväxt i samband med en skada på stammen.
Strimla: Långsträckt trästycke, tjocklek 3-10 mm och bredd ≥ 25 mm.
Tryckved: Ved som bildas hos barrträd på undersidan av grenar och lutande stammar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok