Svenskt Trä Logo

Ramsystem

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Ramarna kan byggas med fackverksbalkar eller balkar av konstruktionsvirke eller limträ. Rambroar för stora spännvidder utformas ofta som fackverkskonstruktioner.

Balkar av limträ används för mindre spännvidder. För att öka hävarmen vid upptagningen av hörnmoment använder man företrädesvis upplösta ramhörn. Vertikala trafiklaster på upplagen leder även till horisontalkrafter, som måste tas upp av fundamenten.

Ramsystem
Bild 1. Ramsystem – bärverk.

Ramsystem
Bild 2. Exempel på statiskt system för ramsystem. Rambro med balk.

Ramsystem
Bild 3. Ramsystem, Nydalsdumpa gång- och cykelbro norr om Hamar, Norge, byggd 1992-93. Foto: Martin Gustafsson.

Typ av balk

Spännvidd L (m)

Konstruktionshöjd

Fackverk

30-75

L/12- L/18

Balk av sågat virke eller limträ

20-50

L/20 - L/30

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, ramsystem.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan