Svenskt Trä Logo

Ramsystem

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Ramarna kan byggas med fackverksbalkar eller balkar av konstruktionsvirke eller limträ. Rambroar för stora spännvidder utformas ofta som fackverkskonstruktioner.

Balkar av limträ används för mindre spännvidder. För att öka hävarmen vid upptagningen av hörnmoment använder man företrädesvis upplösta ramhörn. Vertikala trafiklaster på upplagen leder även till horisontalkrafter, som måste tas upp av fundamenten.

Ramsystem
Bild 1. Ramsystem – bärverk.

Ramsystem
Bild 2. Exempel på statiskt system för ramsystem. Rambro med balk.

Ramsystem
Bild 3. Ramsystem, Nydalsdumpa gång- och cykelbro norr om Hamar, Norge, byggd 1992-93. Foto: Martin Gustafsson.

Typ av balk

Spännvidd L (m)

Konstruktionshöjd

Fackverk

30-75

L/12- L/18

Balk av sågat virke eller limträ

20-50

L/20 - L/30

Tabell 1. Spännvidd och konstruktionshöjd, ramsystem.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok