Bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund– golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ

Principlösning

Principlösning. Bottenbjälklag över inneluftsventi.lerad krypgrund
3D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,50 kN/m2.
Brandmotstånd: bottenbjälklag med bjälkar av konstruktionsvirke eller limträ, på översidan minst 22 mm spontade golvskivor eller 21 mm spontade golvbräder, på undersidan minst 13 mm beklädnadsskiva (densitet ≥ 450 kg/m3), uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Råd och anvisningar

Innan bjälkarna monteras måste ångspärr finnas på plats. Även krypgrundens ångspärr ska finnas på plats för att dessa tätskikt ska kunna skarvas omlott och klämmas fast mellan grundmur och inre syll.

Trävirke ska vid inbyggnad ha en fuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Styvheten tvärs spännviddsriktningen kan förbättras med kortlingar eller limmad tvärbalk. Urtag eller hål för installationer kan göras inom vissa gränser.

Vid lösvirkesbyggande ska reglerna för skydd mot genomtrampning under arbete beaktas. Tillfälligt skydd mot genomtrampning kan åstadkommas med luckor, som läggs ut på bottenbjälklaget.

Undergolvet kan utföras av minst 22 mm spontade golvspånskivor eller 21 mm spontade golvbräder. Viss samverkan mellan limmade golvspånskivor och bjälkar får tillgodoräknas vid en dimensionering av bjälkarna.

Grundkonstruktionens värmeisolering är huvudsakligen förlagd på mark och mot yttre grundmurar. En viss isolering behövs i bottenbjälklaget främst från stomljudssynpunkt. Bjälklagsisoleringen bör vara högst 50-70 mm tjock.

Denna typ av grundkonstruktion bör kunna inspekteras genom en lucka i bjälklaget. Det är också tillrådligt att ha belysning i kryputrymmet. Med hänsyn till inspektionsmöjligheten bör kryputrymmet ha en fri höjd av minst 800 mm. Kryputrymmet bör ha en lufttäthet motsvarande täthetsklass BKR. Frånluften måste filtreras innan den leds ned i kryputrymmet. Spisfläktens frånluft (imkanal) ska avledas direkt till det fria (ej via kryputrymmet, bland annat på grund av brandrisken).

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund när golvbjälkarna utförs av konstruktionsvirke eller limträ. För andra träbyggnadstekniska typdetaljer hänvisas i tillämpliga delar till redovisade typdetaljer för andra typer av bottenbjälklag, till exempel installationsränna.

För övriga material i bottenbjälklag över inneluftsventilerad krypgrund hänvisas till respektive tillverkare.

Ingående material

 1. Golvbjälkar av konstruktionsvirke eller limträ. Centrumavstånd ≤600 mm.
 2. Kantbjälke av konstruktionsvirke eller limträ, samma dimension som golvbjälkarna.
 3. Inre syll av konstruktionsvirke, ≥ 45 mm tjock, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB.
 4. Isolering, till exempel mineralullsskivor, tjocklek 50-70 mm.
 5. Undergolv av spontade golvspånskivor eller golvbräder, tjocklek ≥ 22 mm.
 6. Kortling av 45x45 träreglar, konstruktionsvirke, som stöd för undergolvsskivor.
 7. Blindbotten av skivmaterial, till exempel K-board eller cellulosacementskiva.
 8. Ångspärr av till exempel mm armerad, åldersbeständig plastfolie.
 9. Värmeisolering i grundmur/grundbalk med till exempel skivor av mineralull eller cellplast.
 10. Yttre syll av konstruktionsvirke, impregnerat i träskyddsklass NTR/A eller NTR/AB. Förankring utförs enligt konstruktörens anvisningar, till exempel med expanderande fästdon.
 11. Fuktspärr av till exempel grundpapp YEP 2500 eller EPDM-list.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan