Icke bärande innervägg – väggreglar av dimensionshyvlat virke

Principlösning

3D-ritning

Tekniska data

Egentyngd: cirka 0,20 kN/m2.
Brandmotstånd: vägg med stomme av konstruktionsvirke ≥ 45x70 mm med centrumavstånd ≤ 600 mm, på båda sidor försedd med beklädnadsskivor av gips samt 70 mm isolering av stenull mellan reglarna, uppfyller brandteknisk klass EI 30 i avskiljande avseende.

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot på maximalt 18 %. Undergolvet, som monteras tvärs golvbjälkarna, skruvas mot kortling (spikregel) som placeras mellan golvbjälkarna. Alternativt monteras golvregeln mot undergolvet. I tak monteras takregel tvärs takbalkarna, alternativt tvärs glespanelen. Väggens beklädnadsskivor monteras med hörnprofil.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för icke bärande innervägg med väggreglar av konstruktionsvirke.

Ingående material

  1. Väggreglar av konstruktionsvirke, centrumavstånd < 600 mm.
  2. Golvregel av konstruktionsvirke.
  3. Golvbjälke av konstruktionvirke.
  4. Spikregel, kortling av konstruktionsvirke mellan bjälkar.
  5. Undergolv. 
  6. Beklädnadsskiva av gips.
  7. Ljudisolering av mineralull.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2014-01-27

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan