Svenskt Trä Logo

14.4 Förband mellan balk och pelare

Publicerad 2017-03-17

Förband mellan balk och pelare utförs ofta ledade så att de endast överför vertikala och horisontella krafter men inte moment. Det finns ett stort antal olika utföranden. För närvarande torde det vanligaste utförandet vara med balksko.

Tillverkarna har vanligtvis ett stort antal olika modeller och storlekar och tillhandahåller också dimensioneringsanvisningar för dessa. För stora balk- och pelardimensioner vilka är vanliga i limträkonstruktioner finns det sällan lämpliga standardprodukter tillgängliga. I sådana fall behöver specifika ståldelar beställas vilket blir dyrare. Om lasterna är små till måttliga kan självborrande träskruvar på skrå (snedställda) användas.

Ridhus ponnyklubb, Gävle.
Ridhus ponnyklubb, Gävle.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan