Svenskt Trä Logo

1.5 Utseendekvalitet och ytbehandling

Publicerad 2017-05-06

Limträ är i första hand ett konstruktionsmaterial och därför är dess viktigaste egenskaper hållfasthet, styvhet och hållbarhet.

Konstruktionsdelar av limträ har vanligen inte samma virkes- och ytkvalitet som normalt krävs inom snickeri- och möbelindustrin. Största delen av standardprodukterna uppfyller ändå normala utseendekrav förutsatt att de hanteras med tillräcklig omsorg under transport och på byggarbetsplatsen.

Bro, Ringsjöstrand.
Bro, Ringsjöstrand.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok