Svenskt Trä Logo

5.5 Överslagsberäkning

Publicerad 2021-11-02

Dimensionerande normalkraft har en avgörande betydelse för att bestämma dimensionerande last som exempelvis verkar på parallellfackverk vid stabilitetsberäkningar. Dimensionerande normalkrafter i överram fås vid fullständig dimensionering av takstol. Om sådan dimensionering inte föreligger finns det möjlighet att använda sig av enklare överslagsberäkningar.

En överslagsberäkning kan i lämpliga fall göras enligt nedan. Beräkning av medelvärdet av den dimensionerande tryckkraften i överramen, Nd, kan göras genom att betrakta takstolarnas överramar som statiskt bestämda system med laster placerade i dess knutpunkter. För takstolar upplagda på ytterväggens hammarband fås följande tryckkrafter:

För överram:

\(N_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{0,7\cdot R_{\mathrm{d}}}{\sin\alpha}\)

För hanbjälke:

\(N_{\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{0,25\cdot R_{\mathrm{d}}\cdot {b}}{h}\)

där:

Rd
är dimensionerande upplagsreaktion.

α
är takets lutning.

b
är takstolarnas centrumavstånd.

h
är hanbjälkens höjd.

Vertikal linjelast verkande på takstolens överram, qz,d kan bestämmas som:

\(q_{\mathrm{z},\mathrm{d}}=\displaystyle \frac{R_{\mathrm{d}}}{l}\)

där:

l          är överramens längd i meter.

Rd              är dimensionerande upplagsreaktion.

Totala lasten qd som verkar på parallellfackverket beräknas för de olika lastfallen. Vilka av lastfallen som vanligtvis är dimensionerande framgår i avsnitt 5.5.1.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan