5 februari 2009

TRÄBYGGNADSDAG - om det nya sättet att bygga!

PLATS: Elite Stora Hotellet, ÖREBRO. TID: 12 februari -09. 10 - 15.

Modernt träbyggande erbjuder dig som beställare ett helt nytt sätt att uppföra bostadshus och andra stora byggnader - med ny logistik, ny process och ny organisation. Avsevärt kortare byggtider, med större delen av byggprocessen i en kvalitetssäker fabriksmiljö, samt stora klimat- och energifördelar leder till att det moderna träbyggandet nu får chansen på allt fler platser i landet. I drygt hälften av landets 290 kommuner har nu uppförts flervåningshus, konsert- och idrottshallar och broar för väg- och cykeltrafik.

Under Träbyggnadsdagen presenteras senaste nytt om teknik, arkitektur och industriell utveckling inom det moderna träbyggandet. Du får ta del av spännande föreläsningar och en foto-show visar exempel på träbyggnation i Sverige, Europa, Japan och USA. Träbyggandets dokumenterade fördelar ur ett klimatperspektiv och för energianvändning kommer också att belysas. Därtill också genomförda och tilltänkta projekt för modernt träbyggande i Örebro och andra större kommuner. Du får lyssna till bland andra byggnadsnämndens ordförande Jonas Eriksson och Anders Jonsson som är huvudsekreterare i den nya storsatsningen Trästad 2012. Som talare finns också Mikael Forsell, Lindbäcks Bygg, som genomfört ett större bostadsprojekt i Örebro. Du får också möta Magnus Silfverhielm, Aix Arkitekter, samt Hans-Eric Johansson och Niclas Svensson från Sveriges Träbyggnadskansli.

Anmäl på www.trabyggnadskansliet.se/orebro

Detaljerat program finns på www.trabyggnadskansliet.se. Kostnaden för Träbyggnadsdagen är 300 kronor inkl lunch och dokumentation. Faktureras i efterhand.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan