Svenskt Trä Logo

5 februari 2009

TRÄBYGGNADSDAG - om det nya sättet att bygga!

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok