Svenskt Trä Logo

Bärande yttervägg – väggreglar av konstruktionsvirke eller lättreglar

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

3D-ritning

Förklaring

 1. Väggreglar av konstruktionsvirke, centrumavstånd ≤ 600.Värmeisolering mellan reglar.
 2. Ångspärr/ångbroms av åldersbeständig plastfilm.
 3. Horisontell väggregel, så kallat installationsskikt.
 4. Invändig beklädnad av skivmaterial.
 5. Vindskydd av diffusionsöppet material, till exempel oorganisk skiva eller vindskyddsduk.
 6. Stående panel med lockläkt.
 7. Luftspalt, ventilerande och kapillärbrytande.
 8. Spikläkt mot bakomliggande vertikal distans/luftningsläkt.
 9. Övre syll av konstruktionsvirke ≥ 45.
 10. Nedre syll av konstruktionsvirke ≥ 45.
 11. Värmeisolering mellan reglar.
 12. Kantbalk, längsgående balk, av konstruktionsvirke. 
  Samma dimension som golvbjälkarna.
 13. Kortling av virke 45x45, sort G4-2 eller bättre (VB1822).
 14. Yttre isolerskikt fäst med distanshylsor.
 15. Vertikal luftningsläkt i slagregnsutsatta lägen.

Tekniska data

Vägg med stomme av träreglar med minsta tvärsnitt 45x195 (till exempel VB1806), centrumavstånd ≤ 600 mm och med totalt minst 270 mm mineralullsisolering, invändigt försedd med horisontella 45x45 träreglar (VB1822) med dubbla 13 mm beklädnadsskivor med densitet ≥ 450 kg/m3, uppfyller brandteknisk klass REI 30.

Råd och anvisningar

Trävirke ska vid inbyggnad ha en ytfuktkvot av högst 18 %. Spik, skruv och byggbeslag ska vara av varmförzinkat stål eller ha motsvarande korrosionsskydd.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för bärande yttervägg med väggreglar av konstruktionsvirke eller limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok