12.3 Snedställda takåsar

Publicerad 2017-01-19

När taklutningen överskrider 1:10 (cirka 6°), ska takåsarnas lutning beaktas. Vertikala laster, som regel snölast och egentyngd, delas upp i en komponent vinkelrätt mot taket (q · cos α) och en komponent parallellt med taket (q · sin α) som i figur 12.5.

I regel är takskivan tillräckligt styv för att överföra komponenten parallellt med taket (q · sin α) med hjälp av skivverkan. Detta kontrolleras vanligtvis inte. Om takskivorna är tillräckligt fastsatta i varandra tvärs över nocken kan takskivorna bära kraftkomponenterna parallellt med taket och takåsarna belastas endast av böjning i den styvare riktningen, se figur 12.6. Om taklutningen överskrider 1:10 (cirka 6°), eller om skivverkan inte kan utnyttjas, ska takåsarna dimensioneras mot samtidig böjning i den svagare och den starkare riktningen, som i ekvation 4.4.

Observera att böjhållfastheten för kombinerat limträ har olika värden i den svagare och den starkare riktningen. I vissa fall kan det löna sig att reducera spännvidden i den svagare riktningen så att takåsarna hängs från nocken som i figur 12.7. Takstolarna bör då kontrolleras för den extra belastning som upphängningen förorsakar.

Förbandet mellan takåsarna och takbalkarna kan göras till exempel med hjälp av vinkelbeslag eller olika sorters skruvar. Dessa förband ska dimensioneras för lastkomponenten parallellt med taket (q · sin α) så att takåsen inte glider på takbalken. Om takåsarna hängs in mellan takbalkarna med hjälp av balkskor ska förbandet dimensioneras så att det överför de båda kraftkomponenterna (hela kraften).

Om takåsarna används för att staga primärbalkarna eller överföra drag- eller tryckkrafter till vindstagningen, ska bärförmågan kontrolleras för samtidigt verkande tryck och böjning som i avsnitt 4.2. Förbanden och infästningarna ska också dimensioneras för dessa krafter, se avsnitt Förband och anslutningsdetaljer.

Takåsens vertikala last uppdelad i komponenter.

Figur 12.5 Takåsens vertikala last uppdelad i komponenter.

 

Lutande tak med takåsar och takskivor.
Figur 12.6
Lutande tak med takåsar och takskivor.
1) Nockås,
2) takskiva,
3) spikningsplåt.
Om båda takhalvorna är tillräckligt sammanbundna tvärs över nocken, kan takskivorna överföra kraftkomponenten som är parallell med taket (FII ; skiveffekt) och takåsarna belastas enbart i den styva riktningen. Nockåsen ska dimensioneras mot den vertikala lastkomponenten.

 

Vid branta tak kan de övriga åsarna hängas upp i nockåsen
Figur 12.7
Vid branta tak kan de övriga åsarna hängas upp i nockåsen.
1) Nockåsen,
2) de övriga åsarna,
3) takbalkarna,
4) förankringsstag.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan