Svenskt Trä Logo

Underlag av träpanel – tak med tätskiktsmatta

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-02

3D-ritning

Förklaring

  1. Takstol av konstruktionsvirke.
  2. Inbrädning med underlagsspont sort G4–3 eller bättre, tjocklek ≥ 23 vid ≤ 1200 centrumavstånd mellan takstolar eller takreglar (VB2055).
  3. Byggpapp YAM 2 000/YEP2500
  4. Tätskiktsmatta. Utförande med 1-lagstäckning respektive 2-lagstäckning kan användas. Vid båda unförandena krävs byggpapp på inbrädningen.
  5. Fotplåt av ytbelagd metalliserad stålplåt.
  6. Remsa av YEP 2500.

Tekniska data

Egentyngd hos trätak med taktäckning av tätskiktsmatta är cirka 0,30 kN/m2 takarea (inklusive bärverk).
Brandmotstånd: Ett yttertak med tätskiktsmatta på underlag av träpanel uppfyller brandskyddskraven för taktäckning enligt BBR, förutsatt att pappen uppfyller kravet för taktäckning i brandteknisk klass BROOF (t2). Tak med tätskiktsmatta godtas dock inte inom ett avstånd av 8 m till skorsten från större värmecentral.

Råd och anvisningar

Till yttertakskonstruktioner rekommenderas granvirke på grund av dess fuktegenskaper. Till bärverk ska konstruktionsvirke användas. Övrigt virke ska vara sort G4–3 eller bättre.

I områden utsatta för husbock kan impregnerat virke i takstolar övervägas. Till synliga delar av underlagsspont, till exempel taksprång som ska målas, väljs sort G4–2 eller bättre.
Virke som ska täckmålas bör grundbehandlas före uppsättning.

Till inbrädning används även luckor av underlagsspont eller takplywood. De kan ingå som komponenter i taktäckningssystem.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för underlag av träpanel vid tak med tätskiktsmatta. För övriga träbyggnadstekniska typdetaljer till taktäckningar med tätskiktsmatta hänvisas till redovisade typdetaljer för tegelpannor på underlag av träpanel.

För övriga material som ingår i taktäckningar av tätskiktsmattor hänvisas till respektive materialtillverkares dokumenterade anvisningar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan