Svenskt Trä Logo

Bärande lägenhetsskiljande innervägg med flerskikts massivträskiva

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2009-12-09

Principlösning. Bärande lägenhetsskiljande innervägg med flerskikts massivträskiva.
2D-ritning
3D-ritning

Ingående material

  1. 15 Gipsskiva  
  2. 95 Flerskikts massivträskiva
  3. 70 Isolering / regel c 600  
  4. 10 Luftspalt
Interaktiv 3D-modell

Material

Bärande skiva: flerskikts massivträskiva 72-110 mm.

Isolering: skivor av mineralull.

Invändig beklädnad: gips 13, 15 eller GN13 + GP15.

Ljudisolering för enkla och dubbla massivträväggar

I tabellen nedan redovisas värden på luftljudsisolering för enkla respektive dubbla limmade väggar. Värden inom parentes avser anpassningstermen C50-3150.

Luftljudsisolering limmade väggar.

Vägg

Tjocklek
massivträ
(mm)

Luftspalt
mellan väggarna
(mm)

Tjocklek
mineralull
(mm)

Rw
(dB)

Enkel

65

-

-

31 (-1)

Enkel

105

-

-

34 (-1)

Dubbel

2x65

100

95

55 (-3)

Dubbel

2x65

100

95

58 (-2)

Exempel vägg tj=370 mm

Vertikal bärförmåga, h=2 800: cirka 150-250 kN/m.

Utförande

Massivträskivorna ställs på bjälklaget. Mellan bjälklaget och de korslimmade skivorna kan en vibrationsdämpande list monteras för att minska flanktransmissionen. Väggens ljudisolering är avhängig av väggens massa och svängningsegenskaper. För att ytterligare förbättra ljudisoleringsegenskaperna är det lämpligt att komplettera med ännu en gipsskiva eller liknande. Genom att väggen på så sätt får större massa får man bättre ljudisoleringsegenskaper. Anslutning mot ovanliggande bjälklag görs i princip lika som anslutning mot yttervägg

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan