Svenskt Trä Logo

Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-08

Principlösning. Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
3D-ritning

Ingående material

  1. Väggregel 45 mm konstruktionsvirke
  2. Väggunderlag av 2 skikt skivbeklädnad (våtrumsskiva) med ringa fuktrörelseförmåga, 2x13 mm gipsskiva alternativt 2x10 mm cementbaserad skiva. Förskjutna fogar.
  3. Väggsyll av 45 mm konstruktionsvirke.
  4. Undergolv av 22 mm golvspånskiva V313-P5.
  5. Golvbeläggning av homogen trådsvetsbar plastmatta.
  6. Tätskikt.
  7. Fästmassa.
  8. Väggbeklädnad av keramiska plattor.

Tekniska data

Konstruktionslösning för våtzon 1.

Vattentäta skikt ska vara beständiga, klara rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör enligt BBR vara 1·106 s/m om inte annat påvisas. Vattentäthet: Kraven för vattentät beklädnad uppfylls av den vägg som är redovisad i denna lösning.

Underlaget för tätskikt, fästmassa och ytskikt utförs av formstabila skivor till exempel gipsskivor eller cementbundna fiberskivor med maximal fuktrörelse 1 mm/m vid RF mellan 30 och 90 %.

Råd och anvisningar

Alternativ 1. Ytskikt av kakel släpper igenom vatten i fogarna. För att tätskiktet bakom kakel och fästmassa inte ska skadas vid rörelser i väggkonstruktionen måste hörn, skivfogar, hål för skruv och dylikt förseglas. Detta sker till exempel med fogtejp. Anslutningen mellan väggens och golvets tätskikt måste göras tät. Har golvet belagts med plastmatta, måste kanten på den uppvikta delen spacklas ut. Överlappet mellan golvbeläggning och väggbeklädnad ska vara minst 30 mm och golvmattans uppvik minst 130 mm.

Alternativ 2. Ytskikt av plastmatta monteras enligt kraven från Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och de monteringsanvisningar som gäller för mattan. Innan väggens plastmatta monteras, måste kanten på uppviket på eventuell golvmatta spacklas ut så att man får en jämn övergång mellan vägg- och golvbeläggning. Överlappet ska vara minst 30 mm och golvmattans uppvik mot väggen ska vara minst 100 mm. Fogar i väggmattan bakom duschplats eller badkar får inte förekomma.

Vattentätheten i en vägg med ytskikt av kakel åstadkoms genom bakomliggande tätskikt. Vid beklädnad med plastmatta åstadkoms väggens vattentäthet endast med plastmattan och dess fogförslutningar.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för våtrumsvägg med väggreglar av konstruktionsvirke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok