Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Principlösning

Principlösning. Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke.
3D-ritning

Tekniska data

Konstruktionslösning för våtzon 1.

Vattentäta skikt ska vara beständiga, klara rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör enligt BBR vara 1·106 s/m om inte annat påvisas. Vattentäthet: Kraven för vattentät beklädnad uppfylls av den vägg som är redovisad i denna lösning.

Underlaget för tätskikt, fästmassa och ytskikt utförs av formstabila skivor till exempel gipsskivor eller cementbundna fiberskivor med maximal fuktrörelse 1 mm/m vid RF mellan 30 och 90 %.

Råd och anvisningar

Alternativ 1. Ytskikt av kakel släpper igenom vatten i fogarna. För att tätskiktet bakom kakel och fästmassa inte ska skadas vid rörelser i väggkonstruktionen måste hörn, skivfogar, hål för skruv och dylikt förseglas. Detta sker till exempel med fogtejp. Anslutningen mellan väggens och golvets tätskikt måste göras tät. Har golvet belagts med plastmatta, måste kanten på den uppvikta delen spacklas ut. Överlappet mellan golvbeläggning och väggbeklädnad ska vara minst 30 mm och golvmattans uppvik minst 130 mm.

Alternativ 2. Ytskikt av plastmatta monteras enligt kraven från Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och de monteringsanvisningar som gäller för mattan. Innan väggens plastmatta monteras, måste kanten på uppviket på eventuell golvmatta spacklas ut så att man får en jämn övergång mellan vägg- och golvbeläggning. Överlappet ska vara minst 30 mm och golvmattans uppvik mot väggen ska vara minst 100 mm. Fogar i väggmattan bakom duschplats eller badkar får inte förekomma.

Vattentätheten i en vägg med ytskikt av kakel åstadkoms genom bakomliggande tätskikt. Vid beklädnad med plastmatta åstadkoms väggens vattentäthet endast med plastmattan och dess fogförslutningar.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för våtrumsvägg med väggreglar av konstruktionsvirke.

Ingående material

  1. Väggregel 45 mm konstruktionsvirke
  2. Väggunderlag av 2 skikt skivbeklädnad (våtrumsskiva) med ringa fuktrörelseförmåga, 2x13 mm gipsskiva alternativt 2x10 mm cementbaserad skiva. Förskjutna fogar.
  3. Väggsyll av 45 mm konstruktionsvirke.
  4. Undergolv av 22 mm golvspånskiva V313-P5.
  5. Golvbeläggning av homogen trådsvetsbar plastmatta.
  6. Tätskikt.
  7. Fästmassa.
  8. Väggbeklädnad av keramiska plattor.

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2017-12-08

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan