Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Våtrumsvägg – väggreglar av konstruktionsvirke

Principlösning

3D-ritning

Tekniska data

Vattentäta skikt ska vara beständiga, klara rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör enligt BBR vara 1·106 s/m om inte annat påvisas.
Vattentäthet: Kraven för vattentät beklädnad uppfylls av den vägg som är redovisad i denna lösning.
Fästmassa med två skikt akryldispersion eller akryldispersion och vitcement kan ersättas med cementbunden, eventuellt plasticerad fästmassa.

Underlaget för tätskikt, fästmassa och ytskikt utförs av fibercementskivor med maximal fuktrörelse 1 mm/m vid RF mellan 30 och 90 %.

Råd och anvisningar

1. Ytskikt av kakel släpper igenom vatten i fogarna. För att tätskiktet bakom kakel och fästmassa inte ska skadas vid rörelser i väggkonstruktionen måste hörn, skivfogar, hål för skruv och dylikt förseglas. Detta sker till exempel med fogtejp. Anslutningen mellan väggens och golvets tätskikt måste göras tät. Har golvet belagts med plastmatta, måste kanten på den uppvikta delen spacklas ut. Överlappet mellan golvbeläggning och väggbeklädnad ska vara minst 30 mm och golvmattans uppvik minst 100 mm.

2. Plastmatta monteras enligt kraven från Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och de monteringsanvisningar som gäller för mattan. Innan väggens plastmatta monteras, måste kanten på uppviket på eventuell golvmatta spacklas ut så att man får en jämn övergång mellan vägg- och golvbeläggning. Överlappet ska vara minst 30 mm och golvmattans uppvik mot väggen ska vara minst 100 mm. Fogar i väggmattan bakom duschplats eller badkar får inte förekomma.

Vattentätheten i en vägg med ytskikt av kakel åstadkoms i första hand genom bakomliggande tätskikt och fästmassa. Där höga krav på vattentäthet önskas, till exempel i offentliga lokaler, rekommenderas tvåskikts fästmassa. Det första skiktet tar upp rörelser i väggkonstruktionen och det andra är fästmassa för kakelbeklädnaden. Jämfört med en enskiktstätning kräver den ett extra arbetsmoment i den andra utstrykningen av fästmassan. Detta kan ske först viss tid efter det att den första utstrykningen anbringats.

Vid beklädnad med plastmatta åstadkoms väggens vattentäthet endast med plastmattan och dess fogförslutningar.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för våtrumsvägg med väggreglar av konstruktionsvirke.

Ingående material

  1. Väggunderlag av 2 skikt skivbeklädnad (våtrumsskiva) med ringa fuktrörelseförmåga, 2x13 mm gipsskiva alternativt 2x10 mm cellulosacementskiva. Förskjutna fogar.
  2. Golvregel av 45 mm konstruktionsvirke.
  3. Undergolv av 22 mm golvspånskiva.
  4. Golvbeläggning av homogen trådsvetsbar plastmatta.
  5. Tätskikt av plastdispersion av typen PVA.
  6. Fästmassa av två skikt akryldispersion.
  7. Väggbeklädnad av keramiska plattor.

Publicerad 2003-09-01

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Se tidigare nyhetsbrev
På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan