Svenskt Trä Logo

Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2016-11-18

Beräkningsmetoder för avskiljande och bärande brandmotstånd ges i branddelen av Eurokod 5 (SS-EN 1995-1-2).

Nya beräkningsmetoder för konstruktioner med bl a massivträ och I-balkar, som ännu inte har införts i Eurokoderna ingår i handboken Brandsäkra Trähus 3. Tillämpningen av Eurokod 5 kan variera något eftersom man får göra nationella val, som avviker från rekommenderade värden. De nya beräkningsmetoderna accepteras av nationella myndigheter i alla nordiska länder.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan