Svenskt Trä Logo

Icke bärande yttervägg i flerbostadshus – förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke (utfackningsvägg). Byggnadens stomme av betong. Fasad av murverk.

Principlösning

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-12-08

3D-ritning

Förklaring

 1. Väggreglar av konstruktionsvirke, centrumavstånd ≤600.
 2. Byggnadsstomme av betong.
 3. Syll av konstruktionsvirke.
 4. Ångspärr/ångbroms av 0,20 åldersbeständig plastfilm.
 5. Kantisolering av mineralull.
 6. Värmeisolering av mineralull.
 7. Vindskydd av diffusionsöppen skivbeklädnad eller duk.
 8. Vindskydd över elementskarvar av skivmaterial. Tätad översida.
 9. Drevning av mineralull.
 10. Infästningsbeslag.
 11. Invändig beklädnad med beklädnadsskivor.
 12. Luftspalt.

Tekniska data

Förtillverkade väggelement, utfackningsvägg.

Egentyngd: cirka 0,30 kN/m2.

Råd och anvisningar

Det förtillverkade väggelementet monteras så långt ut i fasadliv som möjligt för att möjliggöra isolering av bjälklagskant och bärande innervägg och därigenom nedbringa köldbryggeeffekter. Detta ställer dock höga krav på infästningar och luft- och brandtätning mellan element och vägg samt på arbetsutförandet.

Väggelementet sätts på plats med mellanlägg av icke fuktkänsligt material, till exempel plastfilm, med beslag och expanderande skruv i stommen. Drevningen runt elementet bör vara av åldersbeständigt material. Ångspärr/ångbromsen i väggen kläms slutligen med cellgummilist i spalten mellan elementets yttersidor och stommen. Gäller runt om elementet.
Murverk av fasadtegel kramlas enligt anvisningar från konstruktör.

Typdetaljer

På separata sidor redovisas träbyggnadstekniska typdetaljer för icke bärande yttervägg med förtillverkade väggelement med stomme av konstruktionsvirke.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok