Svenskt Trä Logo

3.3 KL-trädimensionering enligt balkteori

Publicerad 2017-07-07

Om det finns en tydlig huvudbärriktning kan en KL-träskiva betraktas som en balk, vilket ofta är fallet. Dimensioneringen kan då i princip utföras enligt balkteori.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok