Svenskt Trä Logo

Rätt montage av stålbeslag för limträkonstruktioner

Publicerad 2018-08-23

Vanliga beslag typ spikningsplåtar, balkskor eller vinkelbeslag kan i vissa fall anses vara estetiskt godtagbara, men då förutsatt att de monteras på ett snyggt sätt när det gäller riktning och passform.

Från estetisk synpunkt är det viktigt att vara noga med att beslagen placeras så de inte avviker från lodlinjen eller varierar i höjd etcetera. Kanske är ögonmåttet tillräckligt, men det är aldrig fel att kontrollmäta eller att använda vattenpass.

Minsta kantavstånd för fästdon är ett viktigt krav att uppfylla och speciellt avstånd till ändträ. Dessa avståndskrav varierar beroende på kraftriktningar i förbandet. Exemplen på vanliga förband nedan visar hur det är i normala förband och det faller sig då rätt naturligt hur de fungerar. Vid osäkerhet, kontakta ansvarig byggnadskonstruktör för att få rätt information.

De vanligaste standardplåtbeslagen är tillverkade av 1,5 – 3 mm plåt som klippts, hålats och bockats till sin form. Hålen är 5 mm i diameter och de är avsedda för ankarspik eller ankarskruv. Någon annan typ av spik eller skruv är inte tillåten, då det avsevärt minskar beslagens bärförmåga.

Spikningsplåt vid pelar-balkanslutning med limträ
Figur 8.7 Spikningsplåt vid pelar-balkanslutning med limträ. Beslag bör monteras i lod. Figuren till höger visar hur det kan se ut om man slarvat.

Välj helst runda brickor vid montage av limträkonstruktioner
Figur 8.8 Man bör helst välja runda brickor. Figuren till höger visar hur det lätt kan se ut med fyrkantiga brickor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan